In english

Öppet idag

10:00-17:00

Besök Övrigt Hero 02

Vi tänder gnistor

I vårt Science Center kommer vetenskapen till liv. Här får nästa generations tekniker, forskare och entreprenörer ett inspirerande möte med spännande vetenskap och klurig problemlösning. Med hjälp av lekfullt lärande tänder vi gnistor för en smartare framtid, varje dag.  

Lärande upplevelser

för en smartare framtid

Visst är det en härlig känsla att förstå hur något faktiskt fungerar? I Teknikens Hus tänder vi gnistor för en smartare framtid, varje dag. Med hjärna, hjärta och händer får du utforska och lära dig mer om naturvetenskap, matematik och teknik. Och hur kul det kan vara!  

I ett Norrbotten som utvecklas behövs nya innovationer och kraftfulla framtidsdrömmar.  

Tillsammans med näringslivet och skolan bygger vi en vetenskaplig grund för att barn och unga ska få förverkliga dessa drömmar. 

Att vara i Teknikens Hus är som att resa genom Norrbotten. En resa där du i utställningarna får uppleva kust, inland och fjäll och se hur saker fungerar i verkligheten. 

Skola Skolprogram Kemi 01

Vårt uppdrag

är att öka intresset för teknik, naturvetenskap och matematik hos barn och unga, med ett långsiktigt mål att stimulera till ökad kompetens, högre utbildning och på sikt tillväxt i regionen.

Utställning skogen, barn gör papper

Vår vision

"Vi tänder gnistor för en smartare framtid, varje dag!"

Utställning skogen, glada barn klarade uppdrag
Utställning geologi, flicka kollar på jordgloben.

Bli en stjärna*

Att vara en stjärna innebär att ditt företag bidrar till Teknikens Hus arbete för kompetensutvecklingen i Norrbotten. Studenter, skolbarn, lunch- och konferensgäster, 100 000 stora och små passerar Teknikens Hus entré varje år.

Så blir du en stjärna

Vi drivs av en stiftelse 

Teknikens Hus är en icke vinstdrivande stiftelse. Den består av Luleå tekniska universitet, Norrbottens alla kommuner genom Svenska kommunförbundets länsavdelning, Luleå kommun och de tre industrierna LKAB, SSAB och Vattenfall.  

Sagan om Teknikens Hus

Sagan om Teknikens Hus börjar med en kvinna som heter Ann-Marie Israelsson. Hon ville locka fler studenter att söka sig till Luleå tekniska universitet och hade hört talas om ”teknikcentrum” där barn och unga fick experimentera. Hon insåg att det var viktigt att väcka intresset för naturvetenskap och teknik redan i tidiga åldrar och startade en testverksamhet för förskolebarn i en lägenhet.

Testverksamheten blev mycket lyckad och med högskolan som bas började Ann-Marie så småningom söka efter fler som ville bidra till att utveckla centret. Och fler blev det! LKAB, SSAB och Vattenfall gick in med stora pengar. Luleå kommun, Länsstyrelsen och Einar och Ragnhild Lundströms stiftelse bidrog också. Det blev starten för den stiftelse som Teknikens Hus är idag. Spaden sattes i jorden våren 1987 och den 27 maj 1988 öppnade Teknikens Hus. 

Styrelsens representanter 2023

Luleå tekniska universitet
Pär Weihed, styrelseordförande.
Niklas Lehto, ledamot.

Luleå kommun
Emma Breheim, ledamot.

SSAB
Jonna Barsk, ledamot.

LKAB
Bo Krogvig, ledamot

Vattenfall
Vakant

Norrbottens kommuner
Anders Josefsson

Region Norrbotten
Janus Brandin, ledamot.

Bidra med oss

I Teknikens Hus väcker vi barn och ungas intresse för teknik, matematik och naturvetenskap för att på lång sikt kunna bidra till regional tillväxt. Men vi hade inte kunnat göra det utan våra samarbetspartner – eller stjärnor som vi också kallar dem. 

Vetenskapligt råd

Teknikens Hus vetenskapliga råd består av företrädare för forskning vid Luleå tekniska universitet, inom olika områden. Det vetenskapliga rådet ska säkerställa vetenskaplig grund i all verksamhet; såväl utställningar som skolprogram.

Det vetenskapliga rådet är utsett av rektorsämbetet vid LTU och består av följande ledamöter:

Malmgeologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Universitetslektor Glenn Bark

Energiteknik, institutionen för teknikvetenskap och matematik
Professor Joakim Lundgren

Distribuerade datorsystem, Institutionen för system- och rymdteknik
Professor Peter Parnes

Pedagogik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Professor Eva Alerby

Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Åsa Engström

Entreprenörsskap och innovation, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Professor Mats Westerberg