In english

Stängt idag

Planetariet Barngrupp 02
/ Besök

Himmelska händelser

”En stor del av vårt synfält upptas av himlen. Om vi aldrig lyfter blicken går vi miste om hälften av världens skönhet”. Chet Raymo, professor i astronomi."
- Chet Raymo, professor i astronomi.

Ta reda på mer

Hur ser man egentligen en planet från jorden? Vad är en satellit och hur går en månförmörkelse till? Här kan du läsa mer om himmelska händelser.

Källor: Astronomisk kalender 2023, Per Ahlin; Tidskriften Telescopium utgiven av SAAF, Svensk AmatörAstronomisk Förening; Tidskriften Populär Astronomi utgiven av Svenska Astronomiska Sällskapet.