In english

Stängt idag

/ Skola

En plattform för kompetensutveckling

Teknikens Hus driver och koordinerar sedan 1999 lärarnätverket RegTek i Norrbottens alla kommuner. Det innebär att vi samordnar och fortbildar kontaktlärare inom naturvetenskap, teknik och matematik och är en arena för kollegialt lärande. Inom RegTek arbetar vi med att 

    • utveckla, planera, genomföra och utvärdera lärarfortbildningar 
    • stötta kontaktlärarna med innehåll för de lokala träffarna
    • omvärldsbevaka och sprida information om ny forskning 
    • utveckla laborativa undervisningsmaterial.
Skola Regtek Marianne

RegTek

Kontaktlärare i din kommun

Kontaktlärarna har en nyckelroll i arbetet med att planera och arrangera de fortbildningar Teknikens Hus genomför i kommunerna. Här hittar du kontaktuppgifter till kontaktlärarna i din kommun. 

Hitta din kontaktlärare
Skola Regtek Kontaktlärare Arbetar

Aktuella fortbildningar

Vad är på gång?

Teknikens Hus och RegTeks kontaktlärare erbjuder kontinuerligt fortbildningar i Norrbottens kommuner. Fortbildningarna riktar sig till dig som är lärare i grundskola/anpassad grundskola. 

Aktuella fortbildningar
Skola Undervisningsmaterial Microbit (1)

Frågor om RegTek?

     


Marianne Nilsson
Utbildare och projektledare
Telefon 0920-550 807, 072-539 09 20
marianne.nilsson@teknikenshus.se

 

Har du idéer på fortbildning?

Hör av dig! Vi kan utforma en fortbildning utifrån era önskemål. 

Kontakta:
David Broström, chef program och lärande
david.brostrom@teknikenshus.se
0920-550 883