In english

Stängt idag

Sök pengar för arbete med skogen

Nu kan du och din förskola eller skola ansöka om pengar för att arbeta med och kring skogen via Baltiska fonden! 

Baltiska fondens ambition är att höja intresset för skogsfrågor i Norrbotten. I samarbete med Teknikens Hus delar Baltiska fonden medel till pedagoger med engagemang för skogen. Stipendiet är skattebefriat och går till grupper av pedagoger som planerar eller har genomfört ett arbete med elever, förenligt med Baltiska fondens ambition. 

Stipendierna delas ut 16 maj kl. 14.30, 2024 av Jörgen Ericsson från Baltiska fonden som också tar beslut om vem som får stipendierna tillsammans med Teknikens Hus chef för skola och utbildning David Broström samt pedagog Linda Ökvist.  

Välkommen med er ansökan

Ansökan ska innehålla en projektplan på max två A4-sidor med projekttitel, innehåll, tidplan, budget, presentation av pedagoggrupp och förskola/skola, publicerbar bild på arbetslaget/projektet, förskolechefs/rektors bedömning av verksamhetens behov och nyttan av projektet samt kontaktuppgifter.  

Skicka ansökan till: 

Märk kuvert eller ämnesrad ”Baltiska fonden ansökan” och skicka ansökan senast 1 maj 2024 till:
 
Teknikens Hus, att: Linda Ökvist 
Teknikgränd 1 
977 54 Luleå 
linda.okvist@teknikenshus.se 

Utställning Skogen 02