In english

Stängt idag

Kontaktlärare i din kommun

Kontaktlärarna har en nyckelroll i arbetet med att planera och arrangera de fortbildningar Teknikens Hus genomför i kommunerna.

Vill du veta mer om RegTeks verksamhet i din kommun? Mejla din kontaktlärare!

Skola Regtek Ewa

Kontaktlärare i din kommun