In english

Stängt idag

Att se en planet

Att se en planet

Ofta är det möjligt att se en eller flera planeter. Ibland måste du vara morgonpigg för att ha en chans. Några planeter som Venus och Mars kan du nästan inte undgå att upptäcka eftersom de lyser mycket starkare än någon stjärna. Det går också att se färgskillnader, som till exempel att planeten Mars är lite rödaktig och Venus strålar vitt.

Merkurius och Venus banor är närmare solen än jordens bana. När någon av dessa planeter står till vänster om solen innebär det att solen går ner först och planeten kommer då att bli synlig i skymningen. Men om de befinner sig till höger om solen blir det planeten som går upp först och då syns den i gryningen.
Med en kikare är det möjligt att se att Venus har olika faser precis som månen.

Planeter ser ut att lysa stadigt medan stjärnor verkar blinka. I ett teleskop växer en planet och blir till en rund skiva. En stjärna förblir alltid samma lysande prick eftersom den är så ofantligt mycket längre bort. En planet har alltid något av födelsetecknen Oxen, Väduren och så vidare som bakgrundsstjärnbild.

 

Besök Himmelskahändelser Mars